!-- Facebook Pixel Code -->

GUGGENHEIM-BILBAO.EUS webgunearen pribatutasun-politika

Datu pertsonalak babesteko politika hau ("datuak Babesteko Politika") www.guggenheim-bilbao.eus eta guggenheim-bilbao-corp.eus domeinua ("Guggenheim-Bilbao") duen webgunearen baldintza orokorren barruan dago. Pribatutasun-politikan berariaz zehazten ez den edozein terminok baldintza orokorretan esleitzen zaion esanahia izango du.

Pribatutasun-politika horrek Guggenheim Bilbao Museoaren Fundazioak ("FMGB") Erabiltzaileen datu pertsonalak biltzea eta ondoren tratatzea arautzen du, Guggenheim-Bilbaora sartzean eta hura erabiltzean ondorioztatzen denaren arabera.

1. 1. DATU PERTSONALAK

1. Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin bat etorriz, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduarekin, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkoa, eta Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearekin bat etorriz, "Edozein datu fisiko identifikatuta edo identifikatuta dauden pertsonen informaziotzat" hartuko da.

1. FMGB fundazio pribatua da, G-48832240 Identifikazio Fiskaleko Kodea du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatuta dago, F-17 erregistro-zenbakiarekin. Hona hemen harremanetarako datuak:

FMGBk erabiltzaileari beharrezko informazioa emango dio, aldez aurretik baimena eman dezan, FMGBk bere datu pertsonalak trata ditzan.

Guggenheim-Bilbaoko datu-bilketarako inprimakietan besterik adierazi ezean, datu pertsonalen bilketaren eta tratamenduaren helburu bakarra izango da, kasu bakoitzean, erabiltzaileak Guggenheim-Bilbaoren bidez egiten duen eskariari erantzutea eta hura kudeatzea, FMGBren jarduerei, zerbitzuei eta produktuei buruzko informazioa bitarteko elektronikoen bidez bidaltzea barne.

Zehazki, helburu hori honako hauetan zehaztu daiteke:

(i) Kontratu-zerrenda kudeatzea eta betetzea, eta erabiltzaileak unean-unean onartu dituen baldintza orokorrak eta bereziak betetzen direla egiaztatzea, Guggenheim-Bilbao erabiltzeari dagokionez (adibidez, produktuak gure Online dendan erosteko, etab.).

(ii) gogobetetze-azterketak egitea, datuak eguneratzea eta erabiltzaileak parte hartzen duen zozketak edo Community osatzen duten erabiltzaileen jardueren irudiak argitaratzea

(iii) Erabiltzaileak Guggenheim-Bilbao bidez FMGBri egiten dizkion eskaera, kontsulta edo iradokizunei erantzutea

(iv) erabiltzailearen publizitate-lehentasunak kudeatzea

(v) FMGBri dagozkion legezko betebeharrak betetzea

Bilketa-formularioetan erabiltzaileari eskatzen zaizkion datu pertsonalak nahitaezkoak izango dira, dagokion formularioan kontrakoa adierazi ezean. Erabiltzaileak ez baditu nahitaez eskatutako datuak ematen, FMGBk ezingo du dagokion inprimakia izapidetu. Zure datu pertsonalak sartzean, erabiltzaileak FMGBri bermatzen dio datu horiek zuzenak, osoak eta egiazkoak direla eta erabiltzaileari bakarrik dagozkiola, eta ez hirugarrenei. Erabiltzaileak onartzen du berak bakarrik izango duela betebehar horiek ez betetzeagatik FMGBri edo hirugarrenei eman zaien informazio faltaren edo informazio hori zuzena edo egiazkoa ez izatearen erantzukizuna, bai eta sor daitezkeen kalte-galerena ere.

FMGBk ez ditu saltzen, alokatzen eta ez ditu hirugarren pertsonen eskura jartzen erabiltzaileek emandako datu pertsonalak. Tratamenduaz arduratzen diren langileek ez diete hirugarrenei datu pertsonalak lagako edo jakinaraziko, FMGBri zerbitzu bat emateko beharrezkoa denean, betiere indarrean dagoen legeriak baimentzen duenaren barruan.

Datu pertsonalak ez dira erabiliko zuzeneko marketin-ekintzetarako, salbu eta erabiltzaileari aukera horren berri aurretiaz eman bazaio eta horretarako baimena eman badu. Erabiltzaileak bere lehentasunak aldatu ahal izango ditu merkataritza-komunikazio horiek bidaltzeari dagokionez. Horretarako, idatzizko jakinarazpen bat bidali beharko du, "Publizitateari buruzko komunikazioa" adierazita, bai www.guggenheim-bilbao.eus helbidean adierazitako helbide elektronikoren batera, bai FMGBk Abandoibarra Etorbidea 2ko 48009 Bilbao helbidean duen posta-helbidera.

Ondorio horietarako, FMGBk, alderdi inplikatu gisa eta informazioaren segurtasunarekin eta konfidentzialtasunarekin duen konpromisoan, beharrezko neurriak hartu ditu datu horiek baimenik gabe aldatzea, galtzea, tratatzea edo eskuratzea saihesteko.

2. ADINGABEAK

Oro har, eta dagokion inprimakian besterik xedatu ezean, FMGBk ez ditu adingabeei buruzko datu pertsonalak tratatzen. Guggenheim-Bilbon adingabeei buruz eskatutako informazioa oso mugatua da, eta ezin da identifikatu. Helburu bakarra proposatutako zerbitzuak garatzea da.

3. HIRUGARRENEN DATUAK

Oro har, Guggenheim-Bilbao erabiltzeko, ez da beharrezkoa hirugarrenen datu pertsonalak ematea, eta, beraz, debekatuta dago erabiltzaileek hirugarrenen datu pertsonalak ematea FMGBra edo Guggenheim-Bilbaora, berariaz eskatu ezean.

Salbuespen gisa, Erabiltzaileak hirugarrenen datu pertsonalak eman ahal izango ditu, baldin eta jasotzeko formularioak horretarako aukera ematen badu eta, betiere, hirugarren horren aldez aurreko baimen informatua lortu badu. Bereziki, baimena informatuta dagoela uler dadin, hirugarrenek erabiltzaileak informatuta egon beharko dute, eta baldintza orokorrak eta partikularrak onartu beharko dituzte, bai eta datuak babesteko politika hau ere. Erabiltzailearen erantzukizun bakarra da hirugarrenen aurretiazko baimenak kudeatzea eta lortu izana, eta betebehar hori ez betetzeagatik sor daitezkeen kalte-galeren erantzukizuna izango du.

4. ERABILTZAILEAREN ESKUBIDEAK BALIATU

Edozein pertsonak du FMGBk berari dagozkion datu pertsonalak tratatzen dituen baieztatzeko eskubidea. Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonaletara sartzeko, bai eta datu okerrak zuzentzeko eskatzeko ere, edo, hala badagokio, datu horiek ezabatzeko eskatzeko, baldin eta, besteak beste, datuak ez badira beharrezkoak bildu ziren helburuetarako. Era berean, FMGBren merkataritza-informazioa bidaltzearen aurka egin ahal izango dute.

Egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, arrazoi legitimo eta premiazkoengatik soilik gordeko dira, edo erreklamazio posibleak gauzatzean edo horien aurrean defendatzean.

Interesdunek eskubideak materialki baliatu ahal izango dituzte dpo@guggenheim-bilbao.eus posta elektronikoaren bidez edo FMGBren posta helbidearen bidez (Abandoibarra etorbidea 2, 48009 Bilbao). Bi kasuetan, NANaren kopia aurkeztu beharko dute. Era berean, eskubidea izango dute Datuak Babesteko Espainiako Agentzian (www.aepd.es) erreklamazio bat aurkezteko, baldin eta ez badator ados beren eskubideak betetzeko moduarekin.