!-- Facebook Pixel Code -->

GUGGENHEIM-BILBAO.EUS WEBGUNEA ERABILTZEKO BALDINTZA OROKORRAK

1. XEDEA

Baldintza orokor” 1. hauek Guggenheim Bilbao Museoaren Fundazioa osatzen duten webguneen ("FMGB") erabilera arautzen dute (sarbide hutsa barne). Web orri horiek honako domeinu izen hauek dituzte: www.guggenheim-bilbao.eus eta www.guggenheim-bilbao-corp.eus (“Guggenheim-Bilbao”), Guggenheim-Bilbao FMGBren webgune bat da. Guggenheim-Bilbaora sartzen den pertsona orok (“erabiltzailea”) onartzen du webgune honetara sartzen den une bakoitzean indarrean dauden baldintza orokorrak betetzea.

FMGB fundazio pribatua da, G-48832240 Identifikazio Fiskaleko Kodea duena eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan F-17 erregistro-zenbakiarekin inskribatuta dagoena. Hona hemen harremanetarako datuak:

Helbidea: Abandoibarra Etorbidea, 2, 48009 Bilbao
Helbide elektronikoa: informacion@guggenheim-bilbao.eus
Telefono zenbakia: 94 435 90 00
Fax zenbakia: 94 435 90 10

FMGBk Guggenheim-Bilbaon Erabiltzailearen eskura jartzen dituen edukiak eta zerbitzuak (hurrenez hurren, “Edukiak” eta “zerbitzuak”) ere baldintza partikularren bidez arautu ahal izango dira (hala nola erabiltzaileak osatu eta baliozkotzen dituen formularioen bidez hitzartutakoak); gatazkarik egonez gero, baldintza orokorren gainetik egongo dira (“baldintza partikularrak”). Halaber, Erabiltzaileak, dagokion edukia edo zerbitzua erabiltzen duen bakoitzean, aplikatu beharreko baldintza partikularrak betetzen ditu.

Ondorioz, Erabiltzaileak arretaz irakurri behar ditu baldintza orokorrak Guggenheim-Bilbo erabiltzea proposatzen den bakoitzean, bai eta dagozkion baldintza bereziak ere, kasuan kasuko edukia edo zerbitzua erabiltzea proposatzen den bakoitzean.

Nolanahi ere, FMGBk beretzat gordetzen du Guggenheim-Bilbaoren aurkezpena eta konfigurazioa eta baldintza orokor hauek edo dagozkien baldintza partikularrak edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi beharrik gabe aldatzeko eskubidea.

Erabiltzaile bakoitzari Guggenheim-Bilbaorekin lotuta aplika dakizkiokeen Baldintza Orokorretatik eta Baldintza Partikularretatik eratorritako termino eta baldintza multzoari “kontratu-harremana” deituko zaio.

2. GUGGENHEIM-BILBAO.EUS GUNEAREN ERABILERA

2.1 Erabilera

Baldintza partikularretan besterik xedatu ezean, Guggenheim-Bilbao erabiltzea doakoa izango da, dagokion telekomunikazio-sarearen bidezko konexioaren kostua alde batera utzi gabe, erabiltzaileak sarbidea izan dezan.

Erabiltzailea jakitun da, eta bere borondatez eta berariaz onartzen du Guggenheim-Bilbao erabiltzeko ardura bakarra duela.

Guggenheim-Bilbao erabiltzean, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du FMGBren edo hirugarrenen irudia, interesak eta eskubideak kaltetu ditzakeen edo Guggenheim-Bilbao gunea kaltetu, baliogabetu edo gainkarga dezakeen edo, edozein modutan ere, Guggenheim-Bilbao normaltasunez erabiltzea eragotzi dezakeen jokabiderik ez egiteko.

FMGBk segurtasun-neurri egokiak hartzen ditu birusik dagoen detektatzeko. Hala ere, erabiltzaileak jakin behar du Interneteko sistema informatikoen segurtasun-neurriak ez direla guztiz fidagarriak, eta, beraz, FMGBk ezin duela bermatu ez dagoela birusik ez bestelako elementurik alteraziorik sor dezakeenik erabiltzailearen sistema informatikoetan (softwarea eta hardwarea), ez eta sistema horien dokumentu elektroniko eta fitxategietan ere.

2.2 Edukiak

FMGBk Guggenheim-Bilboko Edukiak Erabiltzailearen eskura jartzen ditu, iturri propioetatik zein hirugarrenetatik datorren informazioarekin.

FMGBk edukiak ahalik eta kalitaterik handienekoak izan daitezen eta zentzuz eguneratuta egon daitezen saiatzen da, baina ez du bermatzen edukien erabilgarritasuna, zehaztasuna, zehaztasuna, egokitasuna eta/edo gaurkotasuna.

2.3 Jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak

2.3.1 Oro har

Guggenheim-Bilbao gunearen eduki guztiak, barnean hartuta, izaera mugatzailerik gabe, testuak, grafikoak, irudiak, webgunearen diseinua eta eduki horiei legozkiekeen jabetza intelektualeko eskubideak, bai eta marka, izen komertzial edo bestelako zeinu bereizgarri guztiak ere, FMGBren edo haren legezko jabeen jabetzakoak dira, eta horien gaineko eskubide guztiak erreserbatuta geratzen dira: © FMGB Guggenheim Bilbao Museoa │ Baimendutako erreprodukzioak © egileak FMGB Guggenheim Bilbao Museoa © VEGAP, Bilbao.

Baldintza orokor hauen bidez, ez da lagatzen jabetza intelektual edo industrialeko eskubiderik Guggenheim-Bilbaoren gainean, ez eta haren osagaien gainean ere, eta erabiltzaileari berariaz debekatzen zaio horietako edozeinen erreprodukzioa, eraldaketa, banaketa, komunikazio publikoa, eskurapena, erauzketa, berrerabilpena, birbidalketa edo edozein eratako erabilera, edozein bide edo prozeduraren bidez, salbu eta legez baimenduta badago edo dagozkion eskubideen titularrak baimentzen badu.

Zehazki, Guggenheim Bilbao Museoaren eraikinaren irudikapen grafikoa FMGBren titulartasuneko marka erregistratua da, jabetza intelektualeko beste edozein eskubideri kalterik egin gabe, eta horrek hura erabiltzeko, erreproduzitzeko, jendaurrean komunikatzeko edo banatzeko eskubide esklusiboa ematen dio, baita baimendu gabeko hirugarrenek erabiltzea eragozteko ahalmena ere. Espresuki debekatuta dago Guggenheim Bilbao Museoaren irudia edozein euskarritan eta edozein helburutarako erreproduzitzea, jendaurrean jakinaraztea, eraldatzea edo banatzea, FMGBren idatzizko berariazko baimenik gabe.

Erabiltzaileak edukien aldi baterako kopia pribatu bat ikusi eta lortu ahal izango du, bere sistema informatikoetan (softwarea eta hardwarea) erabilera pertsonal eta pribaturako soilik, betiere jarduera komertzialak edo profesionalak garatzeko helburua ez badu. Erabiltzaileak ezin izango ditu edukiak lortu, edo lortzen saiatu, kasu bakoitzean eskura jarri zaizkion edo horretarako adierazi diren edo Interneten erabili ohi diren bitartekoak edo prozedurak ez diren beste batzuen bidez (betiere, azken horiek ez badakarte Guggenheim-Bilbao kaltetzeko edo baliogabetzeko arriskurik). Erabiltzaileak uneoro errespetatu beharko ditu Guggenheim-Bilbaoren gaineko jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztiak, FMGBren edo hirugarrenen titulartasunekoak. Webgunean dauden materialak eta informazioa baimenik gabe erabiltzeak jabetza intelektualari edo industrialari buruzko legeria eta aplikatzekoak diren beste lege batzuk urratzea ekar dezake.

2.3.2 komunikabideen informazio-erabilerak

FMGBk Prentsa Bulegoan erregistratutako komunikazioaren profesionalen eskura jartzen ditu eraikinaren eta/edo artelanen irudiak, informazio-helburu baten esparruan hertsiki erabiltzeko, Jabetza Intelektualari buruzko Legearen testu bateginaren 35. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Ematen diren eraikineko eta/edo artelanetako argazkiak informatzeko baino ez dira erabiliko, eta debekatuta dago beste edozein egintzatarako erreproduzitzea, jendaurrean jakinaraztea eta/edo banatzea, FMGBren idatzizko baimenik gabe.

Guggenheim Bilbao Museoaren eraikinaren irudikapen grafikoa marka erregistratua da, eta haren titulartasunak FMGBri ematen dio hura trafiko ekonomikoan erabiltzeko eskubide esklusiboa. Museoaren eraikineko argazkiak eta horien egile-eskubideak FMGBren jabetzakoak dira. Edozein erreprodukziok honako kreditu hau izan beharko du: © FMGB Guggenheim Bilbao Museoa, erreprodukzio-lekua eta -urtea.

Artelanak erreproduzitzen dituzten irudiak erabiltzeko, indarrean dagoen araudian eta, bereziki, Jabetza Intelektualaren Legearen Testu Bateginean aurreikusitakoa bete beharko da. Irudi horien erabiltzaileak arduratuko dira aginduzkoak diren baimenak eta/edo lizentziak eskatzeaz eta, hala badagokio, titularrei edo haiek ordezkatzen dituzten entitate kudeatzaileei egile-eskubideak ordaintzeaz. Artelanen irudien erreprodukzioak, betiere, irudiei erantsitako kreditua izan beharko du.

Argazkiak osorik eta osorik erreproduzitu beharko dira, eta debekatuta dago irudiak, letrak, testuak eta abar gainjartzea, erreprodukzio partzial orok FMGBren eta/edo artelanen eskubideen titularraren idatzizko baimena beharko baitu.

FMGBk ez du inolako erantzukizunik izango baimendu gabeko hirugarrenek artelanen erreprodukzioak legez kanpo erabiltzeagatik edo indarrean dagoen edozein lege-xedapen urratzeagatik sor daitezkeen kalte-galerengatik.

2.4 Hiperestekak eta Lotuneak

2.4.1 Hiperestekak

Erabiltzaileak eta, oro har, bere webgunetik Guggenheim-Bilborako hiperesteka edo lotura-gailu tekniko bat (adibidez, linkak edo botoiak) ezarri nahi duen edozein pertsona fisiko edo juridikok (hiperesteka) FMGBren idatzizko baimena lortu beharko du, aldez aurretik eskatuta.

Hiperesteka ezartzeak ez du esan nahi FMGBren eta Hiperesteka ezartzen duen webgunearen edo webgunearen jabearen artean harremanik dagoenik, ezta FMGBk haren edukiak edo zerbitzuak onartu edo onartu dituenik ere.

Nolanahi ere, FMGBk beretzat gordetzen du edozein unetan Guggenheim-Bilborako edozein Hiperesteka debekatzeko edo baliogabetzeko eskubidea, batez ere Hiperesteka sartuta dagoen webguneko jarduera edo edukiak legez kontrakoak diren kasuetan.

2.4.2 Eremu lotuak

Guggenheim-Bilbaok Erabiltzailearen eskura jartzen ditu Interneten eskuragarri dauden informazioa, edukiak eta zerbitzuak, hiperestekak edo lotura-gailu teknikoak (adibidez, estekak edo botoiak), soilik bilatzeko eta atzitzeko, Erabiltzaileari hirugarrenek kudeatzen dituzten Interneteko gune edo atarietara sartzeko aukera ematen diotenak(“webguneak”).

FMGBk ez ditu eskaintzen ez merkaturatzen, ez bere kabuz, ez hirugarrenen bidez, webguneetan eskuragarri dauden informazio, eduki eta zerbitzuak, eta ez ditu inolaz ere onartzen, gainbegiratzen edo kontrolatzen haietan dauden eduki, zerbitzu eta edozein motatako materialak, eta erabiltzaileak bere gain hartzen du horien bidez nabigatzeko erantzukizun osoa.

3. BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA BAZTERTU

3. Baldintza orokor hauetan edo baldintza partikularretan berariaz aurreikusitako kasuetan izan ezik, FMGBk ez du erantzukizunik hartuko zehaztasunik, zehaztasunik, gaurkotasunik, aktualitaterik eta Guggenheim-Bilbaon edo haren bidez eskura daitezkeen eduki eta zerbitzuetan edo bestelako edukietan izan daitezkeen akats edo omisioen ondorioz sor daitezkeen kalte eta galerengatik, eta ez du bere gain hartuko edukiak egiaztatzeko inolako betebehar edo konpromisorik, ez eta informaziorik ere.

Era berean, FMGBk ez du bermatzen Guggenheim-Bilbaoren funtzionamenduaren eskuragarritasuna, jarraitutasuna eta hutsezintasuna, eta, ondorioz, indarreko legeriak baimendutako neurri handienean, baztertu egiten du Guggenheim-Bilbaoren eta webgune horretan gaitutako Zerbitzuen funtzionamenduaren eskuragarritasunik edo jarraitutasunik ezaren ondorioz sor daitezkeen era guztietako kalte-galerengatiko edozein erantzukizun, bai eta web-orri horietan edo web-orri horietatik ematen diren zerbitzuetan izandako akatsen ondorioz sor daitezkeenak ere.

Zehazki, FMGBk ez du inolako erantzukizunik izango hirugarrenek Guggenheim-Bilbaoren bidez emandako zerbitzuei eta zerbitzu horiek zerbitzu-eskaerak kudeatzeko gaitzen dituzten bitartekoei sor dakizkiekeen mota guztietako kalte-galerengatik, eta zehazki, azalpen gisa eta ez-mugatzaile gisa: (i) lehia desleialeko egintzengatik eta hirugarrenek Guggenheim-Bilbaoren bidez zerbitzuak ematearen ondorioz legez kontrako publizitatea egiteagatik;(II) finantza-erakundeekin adostutako ordainketa-sistemetan erabilgarritasunik ez izateagatik edo akatsak egiteagatik; (iii) hirugarrenen erasoek eragindako birusen edo programa maltzurren balizko transmisioagatik; edo (iv) transmititutako, zabaldutako, biltegiratutako, jasotako, lortutako, hirugarrenen eskura jarritako edo hirugarrenen eskura jarritako edukien egiazkotasunik, zehaztasunik, zehaztasunik, zehaztasunik, akatsik edo gaurkotasunik ezagatik.

4. ONLINE DENDA ERABILTZEKO BALDINTZAK

4. Guggenheim Bilbao Museoko online dendan ("Online denda") erosteko, Erabiltzailea aldez aurretik erregistratu ahal izango da, "Erabiltzailearen kontu" bati alta emanda, edo gonbidatu gisa erosi.

Zure Erabiltzaile Kontua sortu duen Erabiltzaileak "nire Kontua" ataletik kontsultatu ahal izango du une oro bere eskaeren banakapena.

Era berean, Online denda erabiltzeko, erabiltzaileak honako informazio hau izan behar du kontuan:

Online erosteko prozesuari, ordaintzeko moduei eta garraiatzeko prozesuari buruzko informazio zehatza eskura dezakezu esteka horien bidez.

Ezeztapen- eta itzulketa-politikari buruzko informazio guztia esteka honetan dago eskuragarri.

Erosketa-agindua bete eta bidaltzeak esan nahi du erabiltzaileak erabat eta erreserbarik gabe onartzen dituela dagozkion baldintza orokor eta partikular guztiak.

Xehetasun gehiago jakin nahi izanez gero, informazio orokorra eta ohiko galderak eskura ditzakezu.

5. COMMUNITY

5. Community Museoaz beste modu batean gozatzeko eta harremanak izateko espazioa da. Communityko kideek FMGBrekin kolaboratzen dute eta, gainera, abantailak eta onurak dituzte, kide diren mailaren arabera:

Museoaren lagunak

Guggenheim-Bilbaoren bidez, FMGBk "museoaren Lagunak" programako kide egiteko aukera eskaintzen die bere erabiltzaileei, hainbat kanaletatik. Adiskidearen ekarpena, dohaintza gisa, hautatutako aukeraren arabera egin ahal izango da, banku-helbideratzearen bidez, emandako kontu-zenbakiaren bidez edo kreditu-txartelaren bidez.

FMGBk bankuko datu horiek gordeko ditu programaren urteko berritzeak kudeatzeko, eta erabiltzaileek datu horiek atzitu, zuzendu, ezeztatu edo aldatu ahal izango dituzte, edo haien tratamenduaren aurka egin ahal izango dute edozein unetan, gure pribatutasun-politikaren arabera.

Erabiltzaileek programaren abantaila guztiak ezagutu ditzakete, hemen klik eginda. Programan parte hartzen duten Erabiltzaileak Museoaren Lagunen Atalean sartu ahal izango dira, bereziki Guggenheim-Bilbon, eta bertan eduki eta zerbitzu esklusiboak erabili ahal izango dituzte.

Jarraitzaileak

Guggenheim-Bilbaoren bidez, FMGBk Museoaren jarraitzaile izateko aukera ere ematen du, eta eduki bereziak eta abantailak eskuratu ahal izango ditu, alta emateko formularioa. Jarraitzaileek programa honen abantaila guztiak ezagutu ditzakete, hemen klik eginda, eta euren eremu pribatura Museoaren webgunean sartu ahal izango dira.

6. SARRERAK ONLINE EROSI

FMGBk jendearen eskura jartzen du sarrerak saltzeko plataforma bat (“online sarrerak”), TIQUETEO Spain SLk kudeatua (helbidea: Álava kalea, 140-146-5, 3. solairua, 08018-Bartzelona eta IFK: B66045345), Bartzelonako Merkataritza Erregistroan inskribatua (B-437914 orria, 43775 liburukia, 2. folioa).

Baliabide horren bidez, Museora bisita orokorra egiteko online sarrerak, bisita gidatuak, jarduerak, ekitaldiak eta abar erosi ahal izango dira.

Erosketa egin ondoren, erabiltzaileak mezu elektroniko bat jasoko du emandako helbidean, eta honako hauek egin ahal izango ditu:

(i) Sarrerak paperean inprimatzea, sarrera bakoitza identifikatzen eta indibidualizatzen duten kodeak irakurgarriak direla egiaztatuz.

(ii) .pdf formatuko fitxategia deskargatu zure terminal mugikorrean.

(iii) Jasotako sarrerak deskargatu passbook formatuan.

 Hiru euskarri horietako edozeinetan egindako sarrerek Guggenheim Bilbao Museoko leihatiletan erositakoen balio bera izango dute, eta erakustaldiaren bidez Museora edota dena delako jardueretara sartzea erraztuko dute. Erabilera bakarrerako balioko dute.

FMGBk online sarrerak prezio berezietan eskuratu dituzten bisitariei baldintza horiek egiaztatzeko eskatu ahal izango die (adinagatik edo erosteko unean indarrean dauden beste inguruabar batzuengatik).

FMGBri egotz dakizkiokeen arrazoiengatik erabiltzaileak ezin badu online sarrera baliatu, FMGBk konpromisoa hartzen du haren zenbatekoa itzultzeko edo ordezko sarrera bat emateko, erabiltzaileak hala aukeratuta, eta erabiltzaileak uko egingo dio beste edozein konpentsazio edo erreklamaziori. Online sarrerak erosteko ez dago atzera egiteko eskubiderik ( 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuaren 103.l) eta 97.1.l) artikuluak, beraz, ez da itzulketarik onartzen.

Berariaz debekatuta dago online sarrerak birsaltzea. Era berean, debekatuta dago Internetera edo tokiko sare batera zuzenean edo zeharka konektatutako edozein terminal edo zerbitzaritan informazioa eta edukiak instalatzea, baldin eta FMGBren webguneaz bestelako bitartekoen bidez hirugarrenek horietara sartzeko aukera badute. Ondorioz, FMGBk eskubidea izango du zerbitzua behar ez bezala erabili duten edo iruzurrezko erabileraren susmoa duten erabiltzaileei zerbitzu horren erabilera blokeatzeko.

FMGBren eta TIQUETEO Spain SLren artean sinatutako kontratuan ezartzen denez, online sarreren salmenta-sistemaren bidez bildutako datu pertsonal guztiak FMGBren fitxategi automatizatu batean sartuko dira. TIQUETEO Spain, S.L.k datu pertsonal horiek edo beste batzuk eskuratzea FMGBren (tratamenduaren arduraduna) konturako tratamendutzat hartuko da, eta hark konpromisoa hartuko du 3/2018 Lege Organikoaren eta 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 28. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitako neurri guztiak ezartzeko. Bereziki, tratamenduaren arduradun den aldetik, bere gain hartzen du eskuratzen dituen datuen gaineko konfidentzialtasun osoa gordetzeko konpromisoa, eta kontratatutako zerbitzua gauzatzearen helburu esklusiboetan erabiltzeko konpromisoa, aurreikusitakoez bestelako edozein tratamendu edo erabilerari uko eginez. Lanak amaitutakoan, datuak suntsituko ditu, eta ezin izango du fitxategi horien edo zerbitzua egitearen ondorioz sortutako beste edozein fitxategiren kopiarik gorde, ez osorik ez zati batean. Era berean, uneoro mantenduko ditu neurri tekniko eta antolakuntzakoak, tratamendua legezko betekizunekin bat etor dadin eta interesdunaren eskubideen babesa berma dezan, eta adieraziko du dagokion segurtasun-araudia duela eta ezarrita daukala bere erakundean.

7. DATUEN BABESA

Guggenheim-Bilbaoko eduki eta zerbitzu batzuk erabiltzeko, erabiltzaileek aldez aurretik datu pertsonal batzuk eman behar dizkiote FMGBri ("datu pertsonalak"). FMGBk modu automatizatuan tratatuko ditu datu pertsonalak, bere pribatutasun-politikan zehaztutako helburuekin eta baldintzekin. Erabiltzaileak kontsultatu eta onartu egin beharko ditu datu pertsonalak sartzen dituenean.

8. IRAUPENA ETA AMAIERA

Guggenheim-Bilbao zerbitzuaren prestazioak, printzipioz, iraupen mugagabea du. Hala ere, FMGBk baimena du prestazioa edozein unetan osorik edo zati batean amaitutzat emateko edo eteteko, erabiltzaileekin egon daitezkeen kontratu-konpromisoei kalterik egin gabe. Guggenheim-Bilboko zerbitzua osorik edo zati batean amaitzeak ez du FMGB behartuko aldez aurretik Erabiltzaileei ohartaraztera, erabiltzaileekin hartutako kontratu-betebeharrei kalterik egin gabe, ahal bada behintzat.

9. KONTRATUA LAGATU

Erabiltzaileak ezin izango ditu laga kontratuko harremana, osorik edo zati batean, eta hortik eratorritako eskubideak edo betebeharrak, FMGBk aldez aurretik berariaz eta idatziz baimendu ezean.

FMGBk bere aukerako edozein hirugarreni laga ahal izango dizkio kontratuzko harremana, osorik edo zati batean, baita harreman horretatik eratorritako eskubideak edo betebeharrak ere, Erabiltzailearen aldez aurreko baimenik edo jakinarazpenik gabe.

10. KOMUNIKAZIOAK

10. Alderdien arteko komunikazio oro idatziz egin beharko da, dela postaz, telefaxez edo posta elektronikoz, FMGBren kasuan, baldintza orokor hauetan adierazitako helbideetara bidalita, dela, erabiltzailearen kasuan, hark emandako harremanetarako datuetara. Jaso izanaren agiria duen gutun bidez egindako komunikazioak eta telegrama, telefax edo posta elektroniko bidez egindakoak behar bezala entregatu eta jaso direla ulertuko da, jaso direla egiazta daitekeenean. Erabiltzaileek emandako helbideetara bidalitako jakinarazpen guztiak behar bezala egindakotzat joko dira, salbu eta erabiltzaileak FMGBri aldez aurretik jakinarazi badio helbide-aldaketa bat gutxienez 15 egun natural lehenago.

11. KONTRATU-HARREMANA ALDATU

11. Erabiltzaileek badakite FMGBk edozein unetan aldatu ahal izango dituela baldintza orokor hauek eta kontratu-zerrenda, erabiltzaileei horren berri eman beharrik gabe. Erabiltzaileek aldian-aldian baldintza orokorrak kontsultatu beharko dituzte, unean-unean aplikatu beharreko bertsioa ezagutzeko.

12. MISZELANEOA

12. Baldintza orokor hauek alderdiek beren xedeari dagokionez duten borondatearen berariazko adierazpena dira, eta baliogabetu egiten dituzte Erabiltzaileak onartu aurretik horri buruz hartutako ahozko eta idatzizko akordioak.

12. Baldintza orokor hauetan jasotako edozein klausula baliogabetzat edo baliogabetzat jotzeak ez du eraginik izango gainerako klausulen baliozkotasunean eta eraginkortasunean. Klausula baliogabea aplikatzetik eratorritako legezko zentzurik hurbilenean interpretatu eta aplikatuko dira klausula horiek.

Alderdietako batek uko egiten badio beste alderdiak Baldintza Orokor hauetako edozein ez betetzeari, uko egite horrek ez du esan nahi etorkizunean baldintza horiek edo beste edozein betebehar betetzen ez baditu erreklamatu ezin duenik. Baldintza Orokorren indarrez alderdiek dagokien eskubideren bat gauzatzen atzeratzea edo ez betetzea ere ez da izango dagokion eskubideari uko egitea.

13. APLIKATU BEHARREKO LEGEA ETA JURISDIKZIOA

Baldintza orokor hauek eta kontratu-harremana Espainiako legearen arabera arautuko dira.

Kontsumitzaile eta erabiltzaileen kasuan izan ezik, kasu horietan indarrean dagoen legerian xedatutakoa aplikatuko baita, Erabiltzaileek eta FMGBk uko egiten diete Bilboko (Espainia) epaile eta auzitegiei, dagozkien beste edozein foruri uko eginez, baliozkotasunari, eraginkortasunari, betetzeari, interpretazioari, gauzatzeari edo baldintza orokor hauei eta Kontratuko Zerrendari buruzko beste edozein konturi dagokionez.